Sídlo Svazku: Čestice

Zakladatelské obce: Čestice, Hoslovice, Úlehle, Drážov, Dřešín, Vacovice, Nihošovice, Němětice, Němčice

Účel vytvoření Svazku: Prosazování společných úkolů v zájmu rozvoje regionu v oblasti kulturní, hospodářské i ekonomické. Řešení problémů nadobecního charakteru při zachování identity jednotlivých obcí, rozvoj zahraniční spolupráce a propagace území. Společný postup při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod. Uskutečňování těchto záměrů by mělo výrazně ovlivnit kvalitu života obyvatel účastnických obcí včetně ekonomické a ekologické stability a udržení kulturních hodnot daného regionu.

Zakladatelské obce souhlasí se zněním této smlouvy i se zněním stanov, které jsou přílohou smlouvy a potvrzují podpisem založení Svazku.

Čestice dne 20.5.2002